جــــــــزیره تــــــ♥ـــــنــــــــ♥ـــــهایی هَـــــمه بـــــهم میگڹ چـــــــــرا دوسش دارے خـــــــــوب اگه قـــــــــرار بود شما هم بدونـــــے کـه شما هم دوسش داشـــــــتــــــــــے ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ تنها کسی که بهم گفت دوست دارم و خندم نگرفت "مادرم" بود ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اگر “تورو خواستن” جرم است… می خواهم بزرگترین مجرم شهر باشم. ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ههههههههههههههههههه بسلامتی لبخندی که بهت کمک می کنه برای همه توضیح ندی که حالت داغووووووووووووووووووووووووووووووووووونه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ میتوانی به حساب سادگی ام بگذاری که من هنوز با تمام کم لطفی هایت دوستت دارم … ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ عاشقانه ترین لحظه هایم را با کسی بودم که تلخ ترین لحظه ها را برایم به ارمغان آورد ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ تنهایی میراثی است که بعد از تو زندگیم را پایان داد... ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ بعضی ها گریه نمی کنند... اما از چشم هایشان معلوم است... که اشکی به بزرگی یک سکوت گوشه ی چشمشان به کمین نشسته!!! ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ بـــاران امــشب دیـــگر نــبار .. مـــن بـه جـــای تــو بـــــاریده ام .... ********************* گاه سکوت یک دوست معجزه میکنه ، و تو می آموزی که همیشه ، بودن در فریاد نیست … ******************** به سلامتی پسری که وقتی تو خیابون نگاهش به دختر خوشکل میوفته! بازم سرشو میندازه پایین و زیر لب میگه: اگه آخرشم باشی، انگشت کوچیکه ی عشقمم نیستی... ************************** خدایا هر که با من آشنا شد نمی دانم چرا از من جدا شد نمی دانم ز اهل بی وفا بود و یا نازش کشیدم بی وفا شد ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ خدایا می شود استعـــــفا دهم؟! کم آورده ام ...! ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ معذرت خواهی‌ ، حرمت داره..... یه نفر غرورش رو میشکنه...... بخاطر تو..... از کـنـار مـعـذرت خـواهـی‌ سـاده رد نـشـو ...!!! ############### ___♥☆ __☆♥ __♥☆ __☆♥ __♥☆ __☆♥☆♥☆♥ ___♥☆♥☆♥☆ __♥☆……...♥☆ _☆♥……….☆♥ _♥☆………...♥☆ _☆♥……….☆♥ __♥☆…….♥☆ __☆♥☆♥☆♥ ☆♥……….....☆♥ _♥☆………...♥☆ _☆♥…..…...☆♥ __♥☆.....….♥☆ __☆♥……☆♥ ____♥☆..♥☆ _____☆♥ __♥☆♥☆♥☆♥ __☆♥ __♥☆ __☆♥☆♥☆ __♥☆ __☆♥ __♥☆♥☆♥☆♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ http://hoseinfadaei.mihanblog.com 2017-11-20T14:35:19+01:00 text/html 2017-11-18T11:43:07+01:00 hoseinfadaei.mihanblog.com ♛ Hosein ♛ وقتی.... http://hoseinfadaei.mihanblog.com/post/1178 <p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">وقتی <font color="#FF0000">دلم </font>به درد میاد و کسی نیست به <font color="#FF0000">حرفهایم </font>گوش کند،</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;وقتی تمام <font color="#FF0000">غمهای </font>عالم در <font color="#FF0000">دلم </font>نشسته است،</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">وقتی احساس می کنم <font color="#FF0000">دردمند </font>ترین انسان عالمم... وقتی تمام عزیزانم با من <font color="#FF0000">غریبه </font>می شوند...</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;و کسی نیست که حرمت <font color="#FF0000">اشکهای </font>نیمه شبم را حفظ کند... وقتی تمام عالم را <font color="#FF0000">قفس </font>می بینم...</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">و بی اختیار از کنار آنهایی که <font color="#FF0000">دوستشان </font>دارم.. بی تفاوت می گذرم...</font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://uupload.ir/files/ii5q_10696_398.jpg" alt="hoseinfadaei.mihanblog.com" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2017-08-22T04:51:10+01:00 hoseinfadaei.mihanblog.com ♛ Hosein ♛ خسته کنندس... http://hoseinfadaei.mihanblog.com/post/1177 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight"><font color="#ff0000">خسته</font> کننده میشه برات همه چیز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight">وقتی که</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight"><font color="#ff0000"><br></font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight"><font color="#ff0000">روحت</font> با <font color="#ff0000">جسمت</font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight">اختلاف <font color="#ff0000">سنی</font> داشته باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/l9t_img_۲۰۱۷۰۸۲۲_۰۹۲۹۰۶_۸۴۸.jpg" alt="Hoseinfadaei@gmail.com"></div> text/html 2017-07-04T10:01:00+01:00 hoseinfadaei.mihanblog.com ♚ tarlan ♚ قاب عکس... http://hoseinfadaei.mihanblog.com/post/1175 <p></p><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;"><font color="#ff0000">قهوه</font> را خورد و <font color="#ff0000">فنجان</font> را شکست</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;"><font color="#ff0000">چای</font> را نوشید و <font color="#ff0000">لیوان</font> را شکست</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;"><font color="#ff0000">عاشقش</font> بودم <font color="#ff0000">دل</font> من را شکست</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;">او <font color="#ff0000">نمک</font> خورد و <font color="#ff0000">نمکدان</font> را شکست</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;">حال <font color="#ff0000">او</font> هست لایق <font color="#ff0000">انچه</font> که هست</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;"><font color="#ff0000">لایق</font> بودن با <font color="#ff0000">ادمهای</font> پست</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;">من هم <font color="#ff0000">مست</font> از می و <font color="#ff0000">سیگار</font> بدست</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;">زیر <font color="#ff0000">سیگاریم</font> کجاست؟! یادم امد <font color="#ff0000">لعنتی</font> انرا شکست!</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;">پر ز <font color="#ff0000">خاکستر</font> شده این قاب عکس.... راستی <font color="#ff0000">عکسمان</font> را یادت هست؟؟</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;">این یکی <font color="#ff0000">بدست</font> من خواهد شکست..</span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/6k2r_5454531.jpg" alt="hoseinfadaei.mihanblog.com" "="" style="font-size: 11px;"></div> <p></p> text/html 2017-06-22T22:13:26+01:00 hoseinfadaei.mihanblog.com ♚ tarlan ♚ آه من... http://hoseinfadaei.mihanblog.com/post/1173 <div align="center"><font size="3">همین که جسمت کنار <font color="#CC0000">دیگریست</font><br><br>و فکرت <font color="#CC0000">در آغوش</font> من یعنی،<br><br></font><font size="3"><font color="#CC0000">آه من</font> گریبانت را گرفته...</font><br><img src="http://uupload.ir/files/xsj0_21321465.jpg" alt="hoseinfadaei.mihanblog.com" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font size="3"><br><br><br></font><br><br></div> text/html 2017-06-22T08:32:06+01:00 hoseinfadaei.mihanblog.com ♚ tarlan ♚ تقاص... http://hoseinfadaei.mihanblog.com/post/1172 <div align="center"><font size="3">_ <font color="#CC0000">باباییمـ</font> ؟<br><br>+ جونمـ <font color="#CC0000">دخترمـ </font>؟ !<br><br>_ <font color="#CC0000">تو جوونیـ</font> دلـ ڪسیو شڪوندیـ ؟<br><br>+ . . <font color="#CC0000">چــــطور </font>؟<br><br>_ منـ تَقاصـ <font color="#CC0000">اَشڪایـِ</font> ڪیو میدمـ ؟ ! </font><br><img src="http://uupload.ir/files/o2c2_546574654.jpg" alt="hoseinfadaei.mihanblog.com" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br></div> text/html 2017-06-20T21:38:23+01:00 hoseinfadaei.mihanblog.com ♚ tarlan ♚ آتیش میزنم... http://hoseinfadaei.mihanblog.com/post/1171 <div align="center"><font size="3">آتیش <font color="#CC0000">میزنـــم</font> همه چیز را..<br><br>حتی اون <font color="#CC0000">دنیــا رو</font>...<br><br><font color="#CC0000">اگر قیامت</font> قانعم نکند...<br><br>دلیل این همه <font color="#CC0000">بدبختیامو</font>...<br><img src="http://uupload.ir/files/spkc_1215465465.jpg" alt="hoseinfadaei.mihanblog.com" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"><br></font><br><br></div> text/html 2017-06-19T18:05:46+01:00 hoseinfadaei.mihanblog.com ♚ tarlan ♚ خدا کند... http://hoseinfadaei.mihanblog.com/post/1170 <div align="center"><font size="2"><font color="#CC0000">تو از این</font> شهر خواهی رفت...<br><br>و به یادگار، این شهر را <font color="#CC0000">با تمام</font><br><br><font color="#CC0000">خاطراتمان </font>برای من خواهی گذاشت<br>و <font color="#CC0000">من</font>...<br>در این شهر که خالی از نفس <font color="#CC0000">های توست</font>...<br><br>نخ به نخ...<font color="#CC0000">دود می کنم</font> نفسهایم را...<br><br>و جان <font color="#CC0000">خواهم داد</font>...<br><br><font color="#CC0000">خدا کند</font> نروی...<br><br>خدا کند <font color="#CC0000">نمیرم</font>...<br><img src="http://uupload.ir/files/suo7_3211545032465.jpg" alt="hoseinfadaei.mihanblog.com" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font><br></div> text/html 2017-06-18T08:01:15+01:00 hoseinfadaei.mihanblog.com ♚ tarlan ♚ راستش را بگو... http://hoseinfadaei.mihanblog.com/post/1167 <div align="center"><font size="3"><font color="#CC0000">راستش</font> را بگو<br><br>زمانی که <font color="#CC0000">دوستم داشتی<br></font><br>سعی <font color="#CC0000">می کردی</font> چه کسی<br><br><font color="#CC0000">را فراموش</font> کنی؟<br><img src="http://uupload.ir/files/5nu5_5465465101524.jpg" alt="hoseinfadaei.mihanblog.com" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font><br></div> text/html 2017-06-16T20:58:23+01:00 hoseinfadaei.mihanblog.com ♚ tarlan ♚ آخر قصه... http://hoseinfadaei.mihanblog.com/post/1166 <div align="center"><font size="2"><font color="#CC0000">اینکه</font> دیگر مرا نمیخواهی را <font color="#CC0000">نمیشود</font> انکار کرد<br><br>شاید اینجا <font color="#CC0000">آخر قصه </font>باشد<br>&nbsp;<br><font color="#CC0000">و باید </font>کنار آمد با نبودنت،<br><br>با<font color="#CC0000"> نخواستنت</font>...<br>&nbsp;<br>فقط یک چیز را <font color="#CC0000">به من بگو</font><br>&nbsp;<br><font color="#CC0000">به آن دلی</font> که روزی عاشق من <font color="#CC0000">بود</font><br><br><font color="#CC0000">چه</font> گفتی که قید آن <font color="#CC0000">همه علاقه</font> و خاطره را زد؟<br><img src="http://uupload.ir/files/2jb8_135745012144.jpg" alt="hoseinfadaei.mihanblog.com" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font><br></div> text/html 2017-06-16T09:11:59+01:00 hoseinfadaei.mihanblog.com ♚ tarlan ♚ سگ ولگرد... http://hoseinfadaei.mihanblog.com/post/1165 <div align="center"><font size="3"><font color="#CC0000">هی رفیق</font>!<br><br><font color="#CC0000">از رفتنش</font> نگران نباش!<br><br>سگ ولگرد هر <font color="#CC0000">عابری را</font>،<br><br></font><font size="3">چند قدم </font><font size="3" color="#CC0000">ه</font><font size="3"><font color="#CC0000">مراهی</font> میکند...<br><img src="http://uupload.ir/files/5hhp_123987505558.jpg" alt="hoseinfadaei.mihanblog.com" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font><br></div> text/html 2017-06-14T20:36:40+01:00 hoseinfadaei.mihanblog.com ♚ tarlan ♚ چشم و قلب... http://hoseinfadaei.mihanblog.com/post/1164 <div align="center"><font size="3">چشم<font color="#CC0000"> از قلب</font> شکایت کرد و گفت:<br><br>تو عاشق میشوی و من <font color="#CC0000">اشک میریزم</font>!<br><br>قلب گفت: تو نگاه <font color="#CC0000">میکنی و من</font> درد میکشم!<br><img src="http://uupload.ir/files/1pcy_131456450215.jpg" alt="hoseinfadaei.mihanblog.com" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font><br><br></div> text/html 2017-06-13T21:42:58+01:00 hoseinfadaei.mihanblog.com ♚ tarlan ♚ نداشتنت... http://hoseinfadaei.mihanblog.com/post/1163 <div align="center"><font size="3"><font color="#CC0000">نمیخواهم</font> نگرانت کنم.<br><br>نمیخواهم <font color="#CC0000">نگرانت</font> کنم،<br><br>اما!<br><br><font color="#CC0000">اما</font>،<br><br><font color="#CC0000">نداشتنت</font> را بلد شده ام...<br><img src="http://uupload.ir/files/yrjr_45454867464.jpg" alt="hoseinfadaei.mihanblog.com" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font><br></div> text/html 2017-06-13T07:16:39+01:00 hoseinfadaei.mihanblog.com ♚ tarlan ♚ من شکستم... http://hoseinfadaei.mihanblog.com/post/1162 <div align="center"><font size="3">مغرورم<font color="#FFFFFF">،</font><font color="#CC0000"> هیچوقت</font><br><br><font color="#CC0000">التماس</font> نمیکنم!<br><br>هیچوقت غم هایم<font color="#CC0000"> را اعتراف</font> نمیکنم!<br><br><font color="#CC0000">فقط آن</font> روز که رفتی<br><br>من <font color="#CC0000">شکستم</font>...<br><img src="http://uupload.ir/files/0e5h_5475475345245401435.png" alt="hoseinfadaei.mihanblog.com" hspace="0" align="bottom" vspace="0" border="0"><br><br></font><br></div> text/html 2017-06-11T08:34:28+01:00 hoseinfadaei.mihanblog.com ♚ tarlan ♚ چشم هایت... http://hoseinfadaei.mihanblog.com/post/1161 <div align="center"><font size="3">راحت<font color="#CC0000"> میتوانم<br></font><br>عطرت،<font color="#CC0000">خاطراتت</font>،یادت<br><br>را به دست فراموشی <font color="#CC0000">بسپارم</font>!<br><br><font color="#CC0000">لعنتی</font>!<br><br><font color="#CC0000">چشم هایت</font> را چه کنم؟!<br><img src="http://uupload.ir/files/6zqj_5768432101346540.jpg" alt="hoseinfadaei.mihanblog.com" hspace="0" align="bottom" vspace="0" border="0"><br><br><br></font><br></div> text/html 2017-06-10T12:38:06+01:00 hoseinfadaei.mihanblog.com ♚ tarlan ♚ مگر میشود...؟ http://hoseinfadaei.mihanblog.com/post/1160 <div align="center"><font size="2">خودم را قانع می کنم<font color="#CC0000"> که شاید</font> نمی خواند،<br><br><font color="#CC0000">که شاید</font> به گوشش نمی رسد که شاید مردم <font color="#CC0000">شهر</font>،<br><br>خبر دارش<font color="#CC0000"> نمی کنند</font>،<br><br><font color="#CC0000">از حجم </font>دلتنگی ام...<br><br>اما مگر <font color="#CC0000">میشود یک</font> نفر جان دادنت را ببیند،<br><br>بداند مخاطب تمام <font color="#CC0000">شعرهایت</font> است...<br><br><font color="#CC0000">و سراغت</font> را نگیرد...!؟<br><img src="http://uupload.ir/files/aycm_544654352172_584667399718961152_n.jpg" alt="hoseinfadaei.mihanblog.com" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><br></font><br></div>