جــــــــزیره تــــــ♥ـــــنــــــــ♥ـــــهایی هَـــــمه بـــــهم میگڹ چـــــــــرا دوسش دارے خـــــــــوب اگه قـــــــــرار بود شما هم بدونـــــے کـه شما هم دوسش داشـــــــتــــــــــے ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ تنها کسی که بهم گفت دوست دارم و خندم نگرفت "مادرم" بود ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اگر “تورو خواستن” جرم است… می خواهم بزرگترین مجرم شهر باشم. ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ههههههههههههههههههه بسلامتی لبخندی که بهت کمک می کنه برای همه توضیح ندی که حالت داغووووووووووووووووووووووووووووووووووونه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ میتوانی به حساب سادگی ام بگذاری که من هنوز با تمام کم لطفی هایت دوستت دارم … ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ عاشقانه ترین لحظه هایم را با کسی بودم که تلخ ترین لحظه ها را برایم به ارمغان آورد ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ تنهایی میراثی است که بعد از تو زندگیم را پایان داد... ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ بعضی ها گریه نمی کنند... اما از چشم هایشان معلوم است... که اشکی به بزرگی یک سکوت گوشه ی چشمشان به کمین نشسته!!! ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ بـــاران امــشب دیـــگر نــبار .. مـــن بـه جـــای تــو بـــــاریده ام .... ********************* گاه سکوت یک دوست معجزه میکنه ، و تو می آموزی که همیشه ، بودن در فریاد نیست … ******************** به سلامتی پسری که وقتی تو خیابون نگاهش به دختر خوشکل میوفته! بازم سرشو میندازه پایین و زیر لب میگه: اگه آخرشم باشی، انگشت کوچیکه ی عشقمم نیستی... ************************** خدایا هر که با من آشنا شد نمی دانم چرا از من جدا شد نمی دانم ز اهل بی وفا بود و یا نازش کشیدم بی وفا شد ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ خدایا می شود استعـــــفا دهم؟! کم آورده ام ...! ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ معذرت خواهی‌ ، حرمت داره..... یه نفر غرورش رو میشکنه...... بخاطر تو..... از کـنـار مـعـذرت خـواهـی‌ سـاده رد نـشـو ...!!! ############### ___♥☆ __☆♥ __♥☆ __☆♥ __♥☆ __☆♥☆♥☆♥ ___♥☆♥☆♥☆ __♥☆……...♥☆ _☆♥……….☆♥ _♥☆………...♥☆ _☆♥……….☆♥ __♥☆…….♥☆ __☆♥☆♥☆♥ ☆♥……….....☆♥ _♥☆………...♥☆ _☆♥…..…...☆♥ __♥☆.....….♥☆ __☆♥……☆♥ ____♥☆..♥☆ _____☆♥ __♥☆♥☆♥☆♥ __☆♥ __♥☆ __☆♥☆♥☆ __♥☆ __☆♥ __♥☆♥☆♥☆♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ tag:http://hoseinfadaei.mihanblog.com 2018-01-17T00:22:40+01:00 mihanblog.com وقتی.... 2017-11-18T11:43:07+01:00 2017-11-18T11:43:07+01:00 tag:http://hoseinfadaei.mihanblog.com/post/1178 ♛ Hosein ♛ وقتی دلم به درد میاد و کسی نیست به حرفهایم گوش کند،  وقتی تمام غمهای عالم در دلم نشسته است، وقتی احساس می کنم دردمند ترین انسان عالمم... وقتی تمام عزیزانم با من غریبه می شوند...  و کسی نیست که حرمت اشکهای نیمه شبم را حفظ کند... وقتی تمام عالم را قفس می بینم... و بی اختیار از کنار آنهایی که دوستشان دارم.. بی تفاوت می گذرم... وقتی دلم به درد میاد و کسی نیست به حرفهایم گوش کند،

 وقتی تمام غمهای عالم در دلم نشسته است،

وقتی احساس می کنم دردمند ترین انسان عالمم... وقتی تمام عزیزانم با من غریبه می شوند...

 و کسی نیست که حرمت اشکهای نیمه شبم را حفظ کند... وقتی تمام عالم را قفس می بینم...

و بی اختیار از کنار آنهایی که دوستشان دارم.. بی تفاوت می گذرم...

hoseinfadaei.mihanblog.com

]]>
خسته کنندس... 2017-08-22T04:51:10+01:00 2017-08-22T04:51:10+01:00 tag:http://hoseinfadaei.mihanblog.com/post/1177 ♛ Hosein ♛ خسته کننده میشه برات همه چیزوقتی کهروحت با جسمتاختلاف سنی داشته باشه خسته کننده میشه برات همه چیز

وقتی که

روحت با جسمت

اختلاف سنی داشته باشه

Hoseinfadaei@gmail.com
]]>
قاب عکس... 2017-07-04T10:01:00+01:00 2017-07-04T10:01:00+01:00 tag:http://hoseinfadaei.mihanblog.com/post/1175 ♚ tarlan ♚ قهوه را خورد و فنجان را شکستچای را نوشید و لیوان را شکستعاشقش بودم دل من را شکستاو نمک خورد و نمکدان را شکستحال او هست لایق انچه که هستلایق بودن با ادمهای پستمن هم مست از می و سیگار بدستزیر سیگاریم کجاست؟! یادم امد لعنتی انرا شکست!پر ز خاکستر شده این قاب عکس.... راستی عکسمان را یادت هست؟؟این یکی بدست من خواهد شکست..

قهوه را خورد و فنجان را شکست

چای را نوشید و لیوان را شکست

عاشقش بودم دل من را شکست

او نمک خورد و نمکدان را شکست

حال او هست لایق انچه که هست

لایق بودن با ادمهای پست

من هم مست از می و سیگار بدست

زیر سیگاریم کجاست؟! یادم امد لعنتی انرا شکست!

پر ز خاکستر شده این قاب عکس.... راستی عکسمان را یادت هست؟؟

این یکی بدست من خواهد شکست..
hoseinfadaei.mihanblog.com

]]>
آه من... 2017-06-22T22:13:26+01:00 2017-06-22T22:13:26+01:00 tag:http://hoseinfadaei.mihanblog.com/post/1173 ♚ tarlan ♚ همین که جسمت کنار دیگریستو فکرت در آغوش من یعنی،آه من گریبانت را گرفته... همین که جسمت کنار دیگریست

و فکرت در آغوش من یعنی،

آه من گریبانت را گرفته...
hoseinfadaei.mihanblog.com

]]>
تقاص... 2017-06-22T08:32:06+01:00 2017-06-22T08:32:06+01:00 tag:http://hoseinfadaei.mihanblog.com/post/1172 ♚ tarlan ♚ _ باباییمـ ؟+ جونمـ دخترمـ ؟ !_ تو جوونیـ دلـ ڪسیو شڪوندیـ ؟+ . . چــــطور ؟_ منـ تَقاصـ اَشڪایـِ ڪیو میدمـ ؟ ! _ باباییمـ ؟

+ جونمـ دخترمـ ؟ !

_ تو جوونیـ دلـ ڪسیو شڪوندیـ ؟

+ . . چــــطور ؟

_ منـ تَقاصـ اَشڪایـِ ڪیو میدمـ ؟ !

hoseinfadaei.mihanblog.com


]]>
آتیش میزنم... 2017-06-20T21:38:23+01:00 2017-06-20T21:38:23+01:00 tag:http://hoseinfadaei.mihanblog.com/post/1171 ♚ tarlan ♚ آتیش میزنـــم همه چیز را..حتی اون دنیــا رو...اگر قیامت قانعم نکند...دلیل این همه بدبختیامو... آتیش میزنـــم همه چیز را..

حتی اون دنیــا رو...

اگر قیامت قانعم نکند...

دلیل این همه بدبختیامو...
hoseinfadaei.mihanblog.com


]]>
خدا کند... 2017-06-19T18:05:46+01:00 2017-06-19T18:05:46+01:00 tag:http://hoseinfadaei.mihanblog.com/post/1170 ♚ tarlan ♚ تو از این شهر خواهی رفت...و به یادگار، این شهر را با تمامخاطراتمان برای من خواهی گذاشتو من...در این شهر که خالی از نفس های توست...نخ به نخ...دود می کنم نفسهایم را...و جان خواهم داد...خدا کند نروی...خدا کند نمیرم... تو از این شهر خواهی رفت...

و به یادگار، این شهر را با تمام

خاطراتمان برای من خواهی گذاشت
و من...
در این شهر که خالی از نفس های توست...

نخ به نخ...دود می کنم نفسهایم را...

و جان خواهم داد...

خدا کند نروی...

خدا کند نمیرم...
hoseinfadaei.mihanblog.com

]]>
راستش را بگو... 2017-06-18T08:01:15+01:00 2017-06-18T08:01:15+01:00 tag:http://hoseinfadaei.mihanblog.com/post/1167 ♚ tarlan ♚ راستش را بگوزمانی که دوستم داشتیسعی می کردی چه کسیرا فراموش کنی؟ راستش را بگو

زمانی که دوستم داشتی

سعی می کردی چه کسی

را فراموش کنی؟
hoseinfadaei.mihanblog.com

]]>
آخر قصه... 2017-06-16T20:58:23+01:00 2017-06-16T20:58:23+01:00 tag:http://hoseinfadaei.mihanblog.com/post/1166 ♚ tarlan ♚ اینکه دیگر مرا نمیخواهی را نمیشود انکار کردشاید اینجا آخر قصه باشد و باید کنار آمد با نبودنت،با نخواستنت... فقط یک چیز را به من بگو به آن دلی که روزی عاشق من بودچه گفتی که قید آن همه علاقه و خاطره را زد؟ اینکه دیگر مرا نمیخواهی را نمیشود انکار کرد

شاید اینجا آخر قصه باشد
 
و باید کنار آمد با نبودنت،

با نخواستنت...
 
فقط یک چیز را به من بگو
 
به آن دلی که روزی عاشق من بود

چه گفتی که قید آن همه علاقه و خاطره را زد؟
hoseinfadaei.mihanblog.com

]]>
سگ ولگرد... 2017-06-16T09:11:59+01:00 2017-06-16T09:11:59+01:00 tag:http://hoseinfadaei.mihanblog.com/post/1165 ♚ tarlan ♚ هی رفیق!از رفتنش نگران نباش!سگ ولگرد هر عابری را،چند قدم همراهی میکند... هی رفیق!

از رفتنش نگران نباش!

سگ ولگرد هر عابری را،

چند قدم همراهی میکند...
hoseinfadaei.mihanblog.com


]]>
چشم و قلب... 2017-06-14T20:36:40+01:00 2017-06-14T20:36:40+01:00 tag:http://hoseinfadaei.mihanblog.com/post/1164 ♚ tarlan ♚ چشم از قلب شکایت کرد و گفت:تو عاشق میشوی و من اشک میریزم!قلب گفت: تو نگاه میکنی و من درد میکشم! چشم از قلب شکایت کرد و گفت:

تو عاشق میشوی و من اشک میریزم!

قلب گفت: تو نگاه میکنی و من درد میکشم!
hoseinfadaei.mihanblog.com


]]>
نداشتنت... 2017-06-13T21:42:58+01:00 2017-06-13T21:42:58+01:00 tag:http://hoseinfadaei.mihanblog.com/post/1163 ♚ tarlan ♚ نمیخواهم نگرانت کنم.نمیخواهم نگرانت کنم،اما!اما،نداشتنت را بلد شده ام... نمیخواهم نگرانت کنم.

نمیخواهم نگرانت کنم،

اما!

اما،

نداشتنت را بلد شده ام...
hoseinfadaei.mihanblog.com


]]>
من شکستم... 2017-06-13T07:16:39+01:00 2017-06-13T07:16:39+01:00 tag:http://hoseinfadaei.mihanblog.com/post/1162 ♚ tarlan ♚ مغرورم، هیچوقتالتماس نمیکنم!هیچوقت غم هایم را اعتراف نمیکنم!فقط آن روز که رفتیمن شکستم... مغرورم، هیچوقت

التماس نمیکنم!

هیچوقت غم هایم را اعتراف نمیکنم!

فقط آن روز که رفتی

من شکستم...
hoseinfadaei.mihanblog.com


]]>
چشم هایت... 2017-06-11T08:34:28+01:00 2017-06-11T08:34:28+01:00 tag:http://hoseinfadaei.mihanblog.com/post/1161 ♚ tarlan ♚ راحت میتوانمعطرت،خاطراتت،یادترا به دست فراموشی بسپارم!لعنتی!چشم هایت را چه کنم؟! راحت میتوانم

عطرت،خاطراتت،یادت

را به دست فراموشی بسپارم!

لعنتی!

چشم هایت را چه کنم؟!
hoseinfadaei.mihanblog.com]]>
مگر میشود...؟ 2017-06-10T12:38:06+01:00 2017-06-10T12:38:06+01:00 tag:http://hoseinfadaei.mihanblog.com/post/1160 ♚ tarlan ♚ خودم را قانع می کنم که شاید نمی خواند،که شاید به گوشش نمی رسد که شاید مردم شهر،خبر دارش نمی کنند،از حجم دلتنگی ام...اما مگر میشود یک نفر جان دادنت را ببیند،بداند مخاطب تمام شعرهایت است...و سراغت را نگیرد...!؟ خودم را قانع می کنم که شاید نمی خواند،

که شاید به گوشش نمی رسد که شاید مردم شهر،

خبر دارش نمی کنند،

از حجم دلتنگی ام...

اما مگر میشود یک نفر جان دادنت را ببیند،

بداند مخاطب تمام شعرهایت است...

و سراغت را نگیرد...!؟
hoseinfadaei.mihanblog.com

]]>